เนื้อกึ่งนุ่ม กึ่งหนึบ ผสมชีสอย่างดี จึงท าให้หวานมันกว่าตัวอื่น เข้มข้นช็อกโกแลต และหวานพอดี โรยหนา้ดว้ยวอลนัท

ราคา: 29.00 บาท